Tuyển dụng

Để mở rộng hoạt động, chúng tôi luôn muốn tìm kiếm các ứng viên có khả năng cống hiến thời gian và nỗ lực cho Living Well. Tùy vào từng thời điểm cụ thể, chúng tôi có thể cần phục vụ, pha chế, tiếp tân, giao hàng, ... Đừng ngần ngại, hãy liên hệ Living Well chúng tôi để được biết thông tin chi tiết.