Trà sữa Thái (Đỏ/Xanh)

18.000₫Trà sữa Thái có 2 vị trà đỏ và trà xanh để lựa chọn

Sản phẩm nổi bật

Price: 0₫

Price: 180.000₫

Price: 35.000₫

Price: 55.000₫

Price: 35.000₫

Price: 40.000₫