Bông Lan Trứng Muối (Hộp)

35.000₫

Bông Lan Trứng Muối loại cupcake sử dụng kỹ thuật để làm bánh mềm xốp mà không dùng bột nổi. Mỗi hộp 3 cái

Sản phẩm nổi bật

Price: 20.000₫

Price: 20.000₫

Price: 0₫

Price: 180.000₫

Price: 35.000₫

Price: 55.000₫

Price: 25.000₫

Price: 35.000₫

Price: 40.000₫