Bò Viên Chiên

15.000₫Bò Viên Chiên sử dụng sản phẩm của Cầu Tre.

Quy cách: 4 viên/phần

Bảo quản:

Sản phẩm nổi bật

Price: 0₫

Price: 180.000₫

Price: 35.000₫

Price: 55.000₫

Price: 35.000₫

Price: 40.000₫